OPEN SATSANG | SATSANG LOCATIES

Satsangespanol
OPEN SATSANG | AANMELDEN VOOR SATSANG
Sociale media Facebook Instagram Twitter
Open Satsang toont je rechtstreeks en feilloos dat je midden in ‘het Stille centrum van het Levende Mysterie’ verkeert. In dit ‘Stille centrum van het Levende Mysterie’ of ‘het stille Centrum cycloon’ spelen alle openbaringen zich af. Het Realiseren van je Ware Aard wordt ‘Zelfrealisatie’ genoemd en het erin opgaan gaat door het leven als de uiteindelijke ‘Bevrijding’. In de realisatie- en openbaringstocht van ‘het Levende Mysterie’ doorloop je verschillende stadia die in Open Satsang worden samengevat met… ‘Eenheid’, ‘Verlichting’ en ‘Bevrijding’.”
Open Satsang | Randolph | Satsang universe Open Satsang logo
Open Satsang | Eenheid | Verlichting | Bevrijding

OPEN SATSANG | WAT IS OPEN SATSANG?

Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog

OPEN SATSANG | AANMELDEN VOOR SATSANG

.
S
Satsang-intensives met Randolph Satsang-intensives met Randolph Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Home Open Satsang Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home

OPEN SATSANG | ZELFREALISATIE

Open Satsang | Randolph | de uiterlijke Himalaya Open Satsang | Randolph | baden in het Licht | Lage Vuursche Open Satsang - Randolph op Ibiza Open Satsang | Randolph | Samen met leerlingen | Es Vedra
Open Satsang (Een impressie en een gewaarwording van een deelnemer…) Aanwezige: “Terwijl ik net als de andere mensen met mijn de rug op de aarde lig en ik me gedragen voel door het warme vulkanische gesteente van Ibiza, nodigt Randolph ons uit om in de diepte van de grenzeloze diepblauwe lucht te kijken… Ik hoor hem zeggen: ‘Wees alleen maar’… Ik hoef nergens heen te gaan, ik hoef niets voor elkaar te krijgen en ik hoef niets te vermijden… Randolph’s uitnodiging ligt ‘m juist in helemaal niets moeten. ‘Ont-moeten’ noemt hij dat… … Na een tijdje ben ik de aarde vergeten… verwonderd blijf ik naar boven kijken en staar rechtstreeks de blauwe lucht in… Mijn blik gaat door en door en ont-moet niets… Ik voel de onbewolkte onbeperkte lucht tot in het blaue hinein… Hoeveel tijd er is verstreken weet ik niet, maar er gebeurt iets… Alles wordt transparant en alle grenzen vervagen… Ga ik de lucht binnen of gaat de lucht mij binnen? Ik krijg tranen in mijn ogen… Voor het eerst in mijn leven voel ik me gezien en ben ik gevonden. En dat wat mij gevonden heeft, werkt op een bepaalde manier op mij in… Het is net of iets mij optilt, heen en weer wiegt en tegelijkertijd volledig doordringt. Ik word er een beetje draaierig van, maar wel lekker draaierig. Een soort lichte duizelige dronkenschap overkomt mij. Ik doe geen moeite meer om het te bevatten… Iets laat alles gaan… Oh God, wat een stralende Helderheid. Ik verdwijn in de eindeloze ruimte. Ik smelt er mee samen… …Wanneer ik op de een of andere manier weer terugkeer en merk dat ik nog steeds op de warme bodem tussen de andere mensen lig, hoor ik Randolph ‘Welkom in het Schitterende’ zeggen. Terwijl ik langzaam overeind kom zie ik dat de hele wereld in een helder licht baadt. Wonder boven wonder versta ik Randolph’s uitnodiging… ‘Welkom in de fenomenale Waarheid, fenomenale Goedheid en fenomenale schoonheid van Open Satsang. Satyam, Shivam en Sundaram’. Ik kijk met mijn ogen, maar Zie met heel mijn hart…”
Randolph: “Open Satsang bestaat uit open bijeenkomsten en intensives waarin onomwonden je Ware Natuur wordt laten zien om deze wis en waarachtig te realiseren en er in op te gaan. In mijn Open Satsangs word je in eerste instantie getoond dat je Ware Natuur, je Ware Aard, bestaat uit vanZelfsprekende Vrede, Stilte, Geluk, Zijn en Liefde…
Zelfrealisatie… Randolph: “Ben je wis en waarachtig opzoek naar Zelfrealisatie (de realisatie van Eenheid - Verlichting - Bevrijding), dan is het Directe Pad van mijn tradities in de vorm van ‘the transmis- sion of Heart & Space’ en ‘de Yoga van het Licht’ misschien wel iets voor jou… Bij de meeste mensen verkeren hun potentiële vermogens nog in een slapende toestand. Efficiënt als de natuur is, staat bij de meeste mensen de ontwikkeling van hun spirituele en transcendente vermogens nog in een ‘spaarstand’. In de Natuur raakt iets enkel van zijn spaarstand af, als het wordt uitgedaagd. Om dat wat nog in slapende of sluimerende toestand in jou aanwezig is als eerste wakker te roepen en tot volledige bloei te brengen, maak ik samen met je een uiterlijke en innerlijk realisatie-tocht…”.
Op deze uiterlijke realisatie-tocht neem ik je mee naar allerlei schitterende grensgebieden hier op aarde. In de overgangsgebieden van de natuur en het leven zitten namelijk allerlei realisatie-openbaringen vervat. ‘De uiterlijke realisatie-tocht door de Himalaya’ wordt dit in ‘de Yoga van het Licht’ genoemd. ‘Himalaya’ is immers een eeuwenoud Sanskriet woord dat letterlijk ‘de ontmoetingsplaats in het Schitterende’ betekent (Hima… pure maagdelijke sneeuw kristal witte helderheid, (a)layadwellingplace, verwijlplek)… In het Westen kennen we dit via iemand als bijvoorbeeld Jezus die dit met ‘het hemelse koninkrijk hier op aarde’ heeft aangeduid. Door samen spontaan rond te zwerven in het kosmische ont-moeten we de elementen in hun puurheid en versmelten we met de zon, de maan, de hemel en de sterren… Deze rondzwerf-teaching in de open ruimte worden in Open Satsang Avadhuta-teachings genoemd. Een Avadhuta is een bevrijd wezen dat alle beslommeringen van de cultuur en de maatschappij van zich afgeworpen heeft… Hij heeft zelfs het afwerpen afgeworpen…
De Avadhuta bevindt zich op de randgebieden waar alle ‘openingen’, ‘gaten’ of ‘hiaten’ zich bevinden. ‘Poortloze poorten’ en ‘randverschijnselen’ worden deze fenomenale ‘openingen’ ookwel genoemd. In eerste instantie introduceert de Avadhuta zijn leerlingen in de puurheid van landschap om ze te zuiveren. ‘Coming to your senses’, heet dat hier. De Avadhuta brengt je naar alle grensgebieden waar het bekende over gaat in het Onbekende. Precies hier op de rand(dhra) ervaar je ‘the thrill of the Unknown’. In tweede instantie leert ik je om deze hiaten en de openingen steeds meer te herkennen en deze wis en waarachtig te betreden… In Open Satsang ontdek je hoe je op de rand van het bekende en het Onbekende jezelf letterlijk kunt voeden met ‘het pranische’ en ‘het schitterende’ van het bestaan, waardoor je levensvreugde met sprongen toeneemt en de levenskracht door het Hart heen gezuiverd wordt en ‘opwaarts’ rijst. Via mijn Open Satsang intensives breng ik je naar de rand waar ‘hemel en aarde’ elkaar ontmoeten. Samen baden we in Sandhya ‘waar de oceaan en het strand hun energetische en bevrijdende uit wisseling hebben’. Ik zet je op de toppen van bergen neer waar ‘de weg van de witte wolk’ in het hemelsblauwe doorloopt. Samen zitten we in Sandhyana tijdens magistrale zonsondergangen en beleven het ‘gat’ in de overgangssfeer van dag en nacht. ’s Nachts laten we de zintuigen dansen als de nachtvlinders in het volle maanlicht en laat ik je de twilight- zinsbegoochellingen van refectie en projectie ontdekken…”.
Open Satsang | Es Vedra | Ibiza
Open Satsang | Baden in het Licht | Lage Vuursche
Open Satsang | Het levende Mystery
Open Satsang met Randolph | Intensives
Open Satsang met Randolph | Hima-laya | dwellingplace of the bright
Op onze innerlijke realisatie-tocht door de Hima-laya loods ik je door alle valkuilen en innerlijke versluieringen heen die in de Advaita Vedanta kosha’s heten. In Open Satsang laat ik je innerlijk vuur ontbranden en dermate oplaaien dat deze kosha’s (bewustzijns-staten) transparant worden en steeds intenser beginnen op te lichten om uiteindelijk in het Absoluut Stralende op te gaan… Tijdens mijn Open Satsang-intensives ervaar je via ‘de Yoga van het Licht’ voor het eerst wat het is om in alle Openheid vol- ledig levend te zijn en dankzij ‘the transmissionof Heart & Space’, breekt je hart dermate open dat deze wis en waarachtig nooit meer hoeft dicht te gaan…
Open Satsang | Randolph | Moon gazing at Ibiza Open Satsang | Randolph | Sandhya | Ibiza |
Open Satsang | Sandhya
Open Satsang | Avadhuta-teachings
“Hier in deze open speelruimte van leven, ben je met mij weer gelijk het kind, Hier op de rand van het ‘bekende’ vindt de realisatie je en laat je ‘het Onbekende’ opnieuw met je spelen…”
Randolph
Open Satsang | Randolph | Het Directe Pad
Kortom… in oneindige dankbaarheid vier ik samen met jou en al mijn andere leerlingen de transcendente erfenis van mijn tradities… Samen staan we op de schouders van de spirituele giganten die ons vooraf zijn gegaan… Welkom in de Avadhuta-teachings van Open Satsang en die van mijn leermeesters Ramana Maharshi, Selvarajan Yesudian, Nisargadatta Maharaj en Parabrahmadatta…”
Aanwezige: “Waar draait het leven om?” Randolph: “Dit is een eeuwenoude vraag. Waar draait je bestaan om? Wat is dit voor wonderlijk en groots Mysterie?” Aanwezige: “Kun je mij direct onomwonden vertellen wat Zelfrealisatie is? Kun je mij direct de waarheid tonen? Randolph: “Ja, dat kan, maar kun je het aan? Shakespeare formuleerde dit met ‘To be or not to be, that’s the question (hier draait het om). Zolang er mensen zijn zal deze vraag gesteld worden. Vijfduizend jaar geleden werd Parvati, Shiva’s gezellin, wakker toen ze samen met hem onder de sterrenhemel lag en in ontzag raakte over de Oneindigheid van de kosmos. Beïndrukt door de eindeloze grootsheid van het universum stelde ze Shiva dezelfde vraag in een iets uitgebreide vorm…” O Shiva, wat is uw werkelijkheid? Wat is dit met wonderen gevulde heelal? Wat vormt de kiem? Wie centreert het wereldwiel? Wat is dit leven achter de vorm die vormen doordringt? Hoe kunnen wij het helemaal binnengaan, voorbij ruimte en tijd, namen en beschrijvingen? Laat mijn twijfels worden weggenomen! Randolph: “Wil je wis en waarachtig direct en onomwonden antwoord krijgen over het leven en het Mysterie? Weet je het zeker?” Aanwezige: “Ja, ik wil dolgraag antwoord krijgen op al mijn levensvragen. Wat is de oorsprong en de bedoeling van het bestaan?” Randolph: “Oké, je vraagt erom. Het antwoord op al je vragen is… … Spring erin! Spring midden in het Levende Mysterie. Zelfrealisatie betekent niet het rondlopen met antwoorden over het leven en het Mysterie, maar het verkeren in waar je antwoorden over wilt hebben. Je krijgt de antwoorden over het leven door het leven te Zijn! Je krijgt openbaringen door in het Mysterie te verkeren en het levende Mysterie te Zijn! Ik kan het ook anders zeggen… Wil je met antwoorden rondlopen of oplossingen… Zijnde het Levende Mysterie ben je de oplossing van al je vragen. Je vragen lossen er letterlijk en figuurlijk in op! Zelfrealisatie heeft niets te maken met ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’. Hoe kun je iemand uitleggen hoe het is om in een warm bad te zitten? Je kunt er van alles bij halen, maar het haalt het niet bij de ander er daadwerkelijk in te laten zitten. Dan zijn al je vragen over hoe het is om in een warm bad te zitten in een keer opgelost. Hoe meer het accent ligt op ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’, hoe meer deze je juist weerhouden om midden in het Mysterie te springen. Hoe meer ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’, hoe onwaarschijnlijker de sprong… Wat is dus het wonderbaarlijke antwoord op al je wezenlijke vragen? Je Ware natuur! Zelfrealisatie laat je zien: ‘Je ‘weet’ niet het antwoord’, ‘je bent Zelf het antwoord… Spring in jeZelf! Je zoeken vindt plaats in het Gezochte… Spring in het Gezochte! Toen iemand deze vraag aan Ramana Maharshi stelde was Ramana’s antwoord: ‘Give yourself back to the original cause of your existence’… ‘Geef jezelf terug aan de oorzaak van je bestaan’. Welnu, omdat de meeste mensen niet gecentreerd zijn en niet stabiel genoeg zijn om ‘de uiteindelijke sprong’ of ‘grote oversteek’ direct aan te kunnen, laat Open Satsang dit gefaseerd gebeuren. In een tempo waarin je het wel aankan. Omdat dit heel precies ligt, heb je hier ongetwijfeld een bevrijde leermeester voor nodig. In mijn traditie zeggen we niet voor niets: ‘Wanneer je klaar bent voor het grote realisatie avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...’ Je hebt de juiste centrering en stabiliteit niet alleen nodig om door alle valkuilen heen te worden geloodst, maar je hebt je stabiliteit en gecentreerdheid in het bijzonder nodig helemaal aan het einde van het Pad. Want aan het einde wacht er toch weer die laatste stap die niets minder vraagt dan de opgave van Alles. Die laatste stap komt toch weer aan op Alles of Niets of beter gezegd ‘Alles én Niets! In Open Satsang noemen we die laatste stap ‘de sprong in het hiaat van het stille Centrum van de cycloon’. Net als in een cycloon stabiliseer en centreer je eerst in het stille Centrum waar zowel stilte als onbeweeglijkheid heerst met hieromheen dansend het volledig losgelaten dynamische leven. Wanneer je stabilisatie en centratie in de ingrond van het Zijn een feit is, ontdek je midden in de stilte van de storm een hiaat, een gat, een ongrond. In de laatste stap laat je je door dit gat in het stille centrum mee de oneindigheid in nemen. Deze laatste sprong en dit laatste loslaten is het summum van je menszijn, je realisatietocht en al je wezensvragen. Nogmaals, verkeren in en als het Levende Mysterie is het antwoord dat Zelfrealisatie heet en is je bestemming… Eenmaal gesprongen zal het levende Mysterie je opvangen en je tot zich nemen. In mijn Meester Cheng boekjes wordt dit ‘Verlorenheid’ genoemd. Maar met deze ‘Verlorenheid’ is weer alles ‘gewonnen’. De druppel lost op in de Oceaan. Als druppel verlies je je begrenzing, maar je wordt de Oceaan die je bent en altijd geweest bent.
Open Satsang | Het Directe Pad
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties

OPEN SATSANG | Satsang, Darshan, Advaita Vedanta…

Open Satsang Logo Open Satsang | kosmische cycloon introductie Open Satsang | Adelaar Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties
Wat is Open satsang? Open Satsang bestaan uit Avadhuta-teachings van Randolph die in de vorm van Satsang-intensives plaatsvinden op alle randgebieden hier op aarde… Waarom satsang bij Open Satsang? Wanneer je klaar bent voor het grootste avontuur van je leven, het grote realisatie avontuur, zoek je een traditie en een leermeester die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen... Randolph is zo’n leermeester. Randolph neemt je in Open Satsang mee naar overgangsgebieden waar Realisatieoverdracht het makkelijkst plaatsvindt. Hoe kan ik mij aanmelden voor Open Satsang? Wil je je aanmelden voor Open Satsang-avonden, Open Satsang-dagen, Open Satsang-weekends, Open Satsang-weken of Darshans met Randolph, klik dan op deze link en vul je naam en email-adres in en vink je keuze aan. Wil je een uitgebreide uitleg hebben over ‘Wat is Satsang?’, ‘Wat is Darshan?’ en ‘Wat is Advaita Vedanta?’, dan kun je op de volgende linken klikken van mijn Satsang & Darshan magazine…
Open Satsang Open Satsang | Satsang-intensives met Randolph |                in binnen- en buitenland

Wat is Open Satsang?

Het Stille centrum van de cycloon

Al je levensvragen…

OPEN SATSANG | HOOFDMENU

Bio Bio Open Satsang
Aanmelden voor Open Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Bilthoven / Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Sociale media Facebook Instagram Twitter
NL NL EN EN ES ES | DE DE
Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph
.
Open Satsang logo
Open Satsang | Eenheid | Verlichting | Bevrijding Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Open Satsang | Randolph | Satsang universe

OPEN SATSANG | AANMELDEN VOOR SATSANG

L
Locaties Locaties Open Satsang Satsang-intensives met Randolph Satsang-intensives met Randolph Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Home Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home Open Satsang | Satsang-intensives met Randolph |                   in binnen- en buitenland Open Satsang - Randolph op Ibiza
Open Satsang (Een impressie en een gewaarwording van een deelnemer…) Aanwezige: “Terwijl ik net als de andere mensen met mijn de rug op de aarde lig en ik me gedragen voel door het warme vulkanische gesteente van Ibiza, nodigt Randolph ons uit om in de diepte van de grenzeloze diepblauwe lucht te kijken… Ik hoor hem zeggen: ‘Wees alleen maar’… Ik hoef nergens heen te gaan, ik hoef niets voor elkaar te krijgen en ik hoef niets te vermijden… Randolph’s uitnodiging ligt ‘m juist in helemaal niets moeten. ‘Ont- moeten’ noemt hij dat… … Na een tijdje ben ik de aarde vergeten… verwonderd blijf ik naar boven kijken en staar rechtstreeks de blauwe lucht in… Mijn blik gaat door en door en ont-moet niets… Ik voel de onbewolkte onbeperkte lucht tot in het blaue hinein… Hoeveel tijd er is verstreken weet ik niet, maar er gebeurt iets… Alles wordt transparant en alle grenzen vervagen… Ga ik de lucht binnen of gaat de lucht mij binnen? Ik krijg tranen in mijn ogen… Voor het eerst in mijn leven voel ik me gezien en ben ik gevonden. En dat wat mij gevonden heeft, werkt op een bepaalde manier op mij in… Het is net of iets mij optilt, heen en weer wiegt en tegelijkertijd volledig doordringt. Ik word er een beetje draaierig van, maar wel lekker draaierig. Een soort lichte duizelige dronkenschap overkomt mij. Ik doe geen moeite meer om het te bevatten… Iets laat alles gaan… Oh God, wat een stralende Helderheid. Ik verdwijn in de eindeloze ruimte. Ik smelt er mee samen… …Wanneer ik op de een of andere manier weer terugkeer en merk dat ik nog steeds op de warme bodem tussen de andere mensen lig, hoor ik Randolph ‘Welkom in het Schitterende’ zeggen. Terwijl ik langzaam overeind kom zie ik dat de hele wereld in een helder licht baadt. Wonder boven wonder versta ik Randolph’s uitnodiging… ‘Welkom in de fenomenale Waarheid, fenomenale Goedheid en fenomenale schoonheid van Open Satsang. Satyam, Shivam en Sundaram’. Ik kijk met mijn ogen, maar Zie met heel mijn hart…”
Open Satsang met Randolph | Intensives
“Hier in deze open speelruimte van leven, ben je met mij weer gelijk het kind, Hier op de rand van het ‘bekende’ vindt de realisatie jeen laat je ‘het Onbekende’ opnieuw met je spelen…”
Randolph
Open Satsang toont je rechtstreeks en feilloos dat je midden in ‘het Stille centrum van het Levende Mysterie’ verkeert. In dit ‘Stille centrum van het Levende Mysterie’ of ‘het stille Centrum cycloon’ spelen alle openbaringen zich af. Het Realiseren van je Ware Aard wordt ‘Zelfrealisatie’ genoemd en het erin opgaan gaat door het leven als de uiteindelijke ‘Bevrijding’. In de realisatie- en openbaringstocht van ‘het Levende Mysterie’ doorloop je verschillende stadia die in Open Satsang worden samengevat met… ‘Eenheid’, ‘Verlichting’ en ‘Bevrijding’.”

OPEN SATSANG | ZELFREALISATIE

Open Satsang | Randolph | de uiterlijke Himalaya Open Satsang | Randolph | baden in het Licht | Lage Vuursche Open Satsang | Randolph | Samen met leerlingen | Es Vedra
Randolph: “Open Satsang bestaat uit open bijeenkomsten en intensives waarin onomwonden je Ware Natuur wordt laten zien om deze wis en waarachtig te realiseren en er in op te gaan. In mijn Open Satsangs word je in eerste instantie getoond dat je Ware Natuur, je Ware Aard, bestaat uit vanZelfsprekende Vrede, Stilte, Geluk, Zijn en Liefde…
Zelfrealisatie… Randolph: “Ben je wis en waarachtig opzoek naar Zelfrealisatie (de realisatie van Eenheid - Verlichting - Bevrijding), dan is het Directe Pad van mijn tradities in de vorm van ‘the transmis- sion of Heart & Space’ en ‘de Yoga van het Licht’ misschien wel iets voor jou… Bij de meeste mensen verkeren hun potentiële vermogens nog in een slapende toestand. Efficiënt als de natuur is, staat bij de meeste mensen de ontwikkeling van hun spirituele en transcendente vermogens nog in een ‘spaarstand’. In de Natuur raakt iets enkel van zijn spaarstand af, als het wordt uitgedaagd. Om dat wat nog in slapende of sluimerende toestand in jou aanwezig is als eerste wakker te roepen en tot volledige bloei te brengen, maak ik samen met je een uiterlijke en innerlijk realisatie-tocht…”.
Op deze uiterlijke realisatie-tocht neem ik je mee naar allerlei schitterende grensgebieden hier op aarde. In de overgangsgebieden van de natuur en het leven zitten namelijk allerlei realisatie- openbaringen vervat. ‘De uiterlijke realisatie-tocht door de Himalaya wordt dit in ‘de Yoga van het Licht’ genoemd. ‘Himalaya’ is immers een eeuwenoud Sanskriet woord dat letterlijk ‘de ontmoetingsplaats in het Schitterende’ betekent (Hima… pure maagdelijke sneeuw kristal witte helderheid, (a)layadwellingplace, verwijlplek)… In het Westen kennen we dit via iemand als bijvoorbeeld Jezus die dit met ‘het hemelse koninkrijk hier op aarde’ heeft aangeduid. Door samen spontaan rond te zwerven in het kosmische ont-moeten we de elementen in hun puurheid en versmelten we met de zon, de maan, de hemel en de sterren… Deze rondzwerf-teaching in de open ruimte worden in Open Satsang Avadhuta-teachings genoemd. Een Avadhuta is een bevrijd wezen dat alle beslommeringen van de cultuur en de maatschappij van zich afgeworpen heeft… Hij heeft zelfs het afwerpen afgeworpen…
De Avadhuta bevindt zich op de randgebieden waar alle ‘openingen’, ‘gaten’ of ‘hiaten’ zich bevinden. ‘Poortloze poorten’ en ‘randverschijnselen’ worden deze fenomenale ‘openingen’ ookwel genoemd. In eerste instantie introduceert de Avadhuta zijn leerlingen in de puurheid van landschap om ze te zuiveren. ‘Coming to your senses’, heet dat hier. De Avadhuta brengt je naar alle grensgebieden waar het bekende over gaat in het Onbekende. Precies hier op de rand(dhra) ervaar je ‘the thrill of the Unknown’. In tweede instantie leert ik je om deze hiaten en de openingen steeds meer te herkennen en deze wis en waarachtig te betreden… In Open Satsang ontdek je hoe je op de rand van het bekende en het Onbekende jezelf letterlijk kunt voeden met ‘het pranische’ en ‘het schitterende’ van het bestaan, waardoor je levensvreugde met sprongen toeneemt en de levenskracht door het Hart heen gezuiverd wordt en ‘opwaarts’ rijst. Via mijn Open Satsang intensives breng ik je naar de rand waar ‘hemel en aarde’ elkaar ontmoeten. Samen baden we in Sandhya ‘waar de oceaan en het strand hun energetische en bevrijdende uit wisseling hebben’. Ik zet je op de toppen van bergen neer waar ‘de weg van de witte wolk’ in het hemelsblauwe doorloopt. Samen zitten we in Sandhyana tijdens magistrale zonsondergangen en beleven het ‘gat’ in de overgangssfeer van dag en nacht. ’s Nachts laten we de zintuigen dansen als de nachtvlinders in het volle maanlicht en laat ik je de twilight-zinsbegoochellingen van refectie en projectie ontdekken…”.
Open Satsang | Es Vedra | Ibiza
Open Satsang | Baden in het Licht | Lage Vuursche
Open Satsang | Het levende Mystery
Open Satsang met Randolph | Hima-laya | dwellingplace of the bright
Op onze innerlijke realisatie-tocht door de Hima-laya loods ik je door alle valkuilen en innerlijke versluieringen heen die in de Advaita Vedanta kosha’s heten. In Open Satsang laat ik je innerlijk vuur ontbranden en dermate oplaaien dat deze kosha’s (bewustzijns- staten) transparant worden en steeds intenser beginnen op te lichten om uiteindelijk in het Absoluut Stralende op te gaan… Tijdens mijn Open Satsang-intensives ervaar je via ‘de Yoga van het Licht’ voor het eerst wat het is om in alle Openheid vol-ledig levend te zijn en dankzij ‘the transmissionof Heart & Space’, breekt je hart dermate open dat deze wis en waarachtig nooit meer hoeft dicht te gaan…
Open Satsang | Randolph | Moon gazing at Ibiza Open Satsang | Randolph | Sandhya | Ibiza |
Open Satsang | Sandhya
Open Satsang | Avadhuta-teachings
Open Satsang | Randolph | Het Directe Pad
Kortom… in oneindige dankbaarheid vier ik samen met jou en al mijn andere leerlingen de transcendente erfenis van mijn tradities… Samen staan we op de schouders van de spirituele giganten die ons vooraf zijn gegaan… Welkom in de Avadhuta-teachings van Open Satsang en die van mijn leermeesters Ramana Maharshi, Selvarajan Yesudian, Nisargadatta Maharaj en Parabrahmadatta…”
Aanwezige: “Waar draait het leven om?” Randolph: “Dit is een eeuwenoude vraag. Waar draait je bestaan om? Wat is dit voor wonderlijk en groots Mysterie?” Aanwezige: “Kun je mij direct onomwonden vertellen wat Zelfrealisatie is? Kun je mij direct de waarheid tonen? Randolph: “Ja, dat kan, maar kun je het aan? Shakespeare formuleerde dit met ‘To be or not to be, that’s the question (hier draait het om). Zolang er mensen zijn zal deze vraag gesteld worden. Vijfduizend jaar geleden werd Parvati, Shiva’s gezellin, wakker toen ze samen met hem onder de sterrenhemel lag en in ontzag raakte over de Oneindigheid van de kosmos. Beïndrukt door de eindeloze grootsheid van het universum stelde ze Shiva dezelfde vraag in een iets uitgebreide vorm…” O Shiva, wat is uw werkelijkheid? Wat is dit met wonderen gevulde heelal? Wat vormt de kiem? Wie centreert het wereldwiel? Wat is dit leven achter de vorm die vormen doordringt? Hoe kunnen wij het helemaal binnengaan, voorbij ruimte en tijd, namen en beschrijvingen? Laat mijn twijfels worden weggenomen! Randolph: “Wil je wis en waarachtig direct en onomwonden antwoord krijgen over het leven en het Mysterie? Weet je het zeker?” Aanwezige: “Ja, ik wil dolgraag antwoord krijgen op al mijn levensvragen. Wat is de oorsprong en de bedoeling van het bestaan?” Randolph: “Oké, je vraagt erom. Het antwoord op al je vragen is… … Spring erin! Spring midden in het Levende Mysterie. Zelfrealisatie betekent niet het rondlopen met antwoorden over het leven en het Mysterie, maar het verkeren in waar je antwoorden over wilt hebben. Je krijgt de antwoorden over het leven door het leven te Zijn! Je krijgt openbaringen door in het Mysterie te verkeren en het levende Mysterie te Zijn! Ik kan het ook anders zeggen… Wil je met antwoorden rondlopen of oplossingen… Zijnde het Levende Mysterie ben je de oplossing van al je vragen. Je vragen lossen er letterlijk en figuurlijk in op! Zelfrealisatie heeft niets te maken met ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’. Hoe kun je iemand uitleggen hoe het is om in een warm bad te zitten? Je kunt er van alles bij halen, maar het haalt het niet bij de ander er daadwerkelijk in te laten zitten. Dan zijn al je vragen over hoe het is om in een warm bad te zitten in een keer opgelost. Hoe meer het accent ligt op ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’, hoe meer deze je juist weerhouden om midden in het Mysterie te springen. Hoe meer ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’, hoe onwaarschijnlijker de sprong… Wat is dus het wonderbaarlijke antwoord op al je wezenlijke vragen? Je Ware natuur! Zelfrealisatie laat je zien: ‘Je ‘weet’ niet het antwoord’, ‘je bent Zelf het antwoord… Spring in jeZelf! Je zoeken vindt plaats in het Gezochte… Spring in het Gezochte! Toen iemand deze vraag aan Ramana Maharshi stelde was Ramana’s antwoord: ‘Give yourself back to the original cause of your existence’… ‘Geef jezelf terug aan de oorzaak van je bestaan’. Welnu, omdat de meeste mensen niet gecentreerd zijn en niet stabiel genoeg zijn om ‘de uiteindelijke sprong’ of ‘grote oversteek’ direct aan te kunnen, laat Open Satsang dit gefaseerd gebeuren. In een tempo waarin je het wel aankan. Omdat dit heel precies ligt, heb je hier ongetwijfeld een bevrijde leermeester voor nodig. In mijn traditie zeggen we niet voor niets: ‘Wanneer je klaar bent voor het grote realisatie avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...’ Je hebt de juiste centrering en stabiliteit niet alleen nodig om door alle valkuilen heen te worden geloodst, maar je hebt je stabiliteit en gecentreerdheid in het bijzonder nodig helemaal aan het einde van het Pad. Want aan het einde wacht er toch weer die laatste stap die niets minder vraagt dan de opgave van Alles. Die laatste stap komt toch weer aan op Alles of Niets of beter gezegd ‘Alles én Niets! In Open Satsang noemen we die laatste stap ‘de sprong in het hiaat van het stille Centrum van de cycloon’. Net als in een cycloon stabiliseer en centreer je eerst in het stille Centrum waar zowel stilte als onbeweeglijkheid heerst met hieromheen dansend het volledig losgelaten dynamische leven. Wanneer je stabilisatie en centratie in de ingrond van het Zijn een feit is, ontdek je midden in de stilte van de storm een hiaat, een gat, een ongrond. In de laatste stap laat je je door dit gat in het stille centrum mee de oneindigheid in nemen. Deze laatste sprong en dit laatste loslaten is het summum van je menszijn, je realisatietocht en al je wezensvragen. Nogmaals, verkeren in en als het Levende Mysterie is het antwoord dat Zelfrealisatie heet en is je bestemming… Eenmaal gesprongen zal het levende Mysterie je opvangen en je tot zich nemen. In mijn Meester Cheng boekjes wordt dit ‘Verlorenheid’ genoemd. Maar met deze ‘Verlorenheid’ is weer alles ‘gewonnen’. De druppel lost op in de Oceaan. Als druppel verlies je je begrenzing, maar je wordt de Oceaan die je bent en altijd geweest bent.
Open Satsang | Het Directe Pad
Open Satsang | Sandhya
Satsang logo

OPEN SATSANG | SATSANG LOCATIES

Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties

OPEN SATSANG | HOOFDMENU

Open Satsang logo Open Satsang | kosmische cycloon Open Satsang | Adelaar introductie Open Satsang Open Satsang

Wat is Open Satsang?

Het Stille centrum van de cycloon

Al je levensvragen…

Bio Bio

OPEN SATSANG | WAT IS OPEN SATSANG?

Aanmelden voor Open Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Bilthoven / Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Sociale media Facebook Instagram Twitter
NL NL EN EN ES ES | DE DE
Open Satsang | Eenheid | Verlichting | Bevrijding
Aanwezige: “Waar draait het leven om?” Randolph: “Dit is een eeuwenoude vraag. Waar draait je bestaan om? Wat is dit voor wonderlijk en groots Mysterie?” Aanwezige: “Kun je mij direct onomwonden vertellen wat Zelfrealisatie is? Kun je mij direct de waarheid tonen? Randolph: “Ja, dat kan, maar kun je het aan? Shakespeare formuleerde dit met ‘To be or not to be, that’s the question (hier draait het om). Zolang er mensen zijn zal deze vraag gesteld worden. Vijfduizend jaar geleden werd Parvati, Shiva’s gezellin, wakker toen ze samen met hem onder de sterrenhemel lag en in ontzag raakte over de Oneindigheid van de kosmos. Beïndrukt door de eindeloze grootsheid van het universum stelde ze Shiva dezelfde vraag in een iets uitgebreide vorm…” O Shiva, wat is uw werkelijkheid? Wat is dit met wonderen gevulde heelal? Wat vormt de kiem? Wie centreert het wereldwiel? Wat is dit leven achter de vorm die vormen doordringt? Hoe kunnen wij het helemaal binnengaan, voorbij ruimte en tijd, namen en beschrijvingen? Laat mijn twijfels worden weggenomen! Randolph: “Wil je wis en waarachtig direct en onomwonden antwoord krijgen over het leven en het Mysterie? Weet je het zeker?” Aanwezige: “Ja, ik wil dolgraag antwoord krijgen op al mijn levensvragen. Wat is de oorsprong en de bedoeling van het bestaan?” Randolph: “Oké, je vraagt erom. Het antwoord op al je vragen is… … Spring erin! Spring midden in het Levende Mysterie. Zelfrealisatie betekent niet het rondlopen met antwoorden over het leven en het Mysterie, maar het verkeren in waar je antwoorden over wilt hebben. Je krijgt de antwoorden over het leven door het leven te Zijn! Je krijgt openbaringen door in het Mysterie te verkeren en het levende Mysterie te Zijn! Ik kan het ook anders zeggen… Wil je met antwoorden rondlopen of oplossingen… Zijnde het Levende Mysterie ben je de oplossing van al je vragen. Je vragen lossen er letterlijk en figuurlijk in op! Zelfrealisatie heeft niets te maken met ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’. Hoe kun je iemand uitleggen hoe het is om in een warm bad te zitten? Je kunt er van alles bij halen, maar het haalt het niet bij de ander er daadwerkelijk in te laten zitten. Dan zijn al je vragen over hoe het is om in een warm bad te zitten in een keer opgelost. Hoe meer het accent ligt op ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’, hoe meer deze je juist weerhouden om midden in het Mysterie te springen. Hoe meer ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’, hoe onwaarschijnlijker de sprong… Wat is dus het wonderbaarlijke antwoord op al je wezenlijke vragen? Je Ware natuur! Zelfrealisatie laat je zien: ‘Je ‘weet’ niet het antwoord’, ‘je bent Zelf het antwoord… Spring in jeZelf! Je zoeken vindt plaats in het Gezochte… Spring in het Gezochte! Toen iemand deze vraag aan Ramana Maharshi stelde was Ramana’s antwoord: ‘Give yourself back to the original cause of your existence’… ‘Geef jezelf terug aan de oorzaak van je bestaan’. Welnu, omdat de meeste mensen niet gecentreerd zijn en niet stabiel genoeg zijn om ‘de uiteindelijke sprong’ of ‘grote oversteek’ direct aan te kunnen, laat Open Satsang dit gefaseerd gebeuren. In een tempo waarin je het wel aankan. Omdat dit heel precies ligt, heb je hier ongetwijfeld een bevrijde leermeester voor nodig. In mijn traditie zeggen we niet voor niets: ‘Wanneer je klaar bent voor het grote realisatie avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...’ Je hebt de juiste centrering en stabiliteit niet alleen nodig om door alle valkuilen heen te worden geloodst, maar je hebt je stabiliteit en gecentreerdheid in het bijzonder nodig helemaal aan het einde van het Pad. Want aan het einde wacht er toch weer die laatste stap die niets minder vraagt dan de opgave van Alles. Die laatste stap komt toch weer aan op Alles of Niets of beter gezegd ‘Alles én Niets! In Open Satsang noemen we die laatste stap ‘de sprong in het hiaat van het stille Centrum van de cycloon’. Net als in een cycloon stabiliseer en centreer je eerst in het stille Centrum waar zowel stilte als onbeweeglijkheid heerst met hieromheen dansend het volledig losgelaten dynamische leven. Wanneer je stabilisatie en centratie in de ingrond van het Zijn een feit is, ontdek je midden in de stilte van de storm een hiaat, een gat, een ongrond. In de laatste stap laat je je door dit gat in het stille centrum mee de oneindigheid in nemen. Deze laatste sprong en dit laatste loslaten is het summum van je menszijn, je realisatietocht en al je wezensvragen. Nogmaals, verkeren in en als het Levende Mysterie is het antwoord dat Zelfrealisatie heet en is je bestemming… Eenmaal gesprongen zal het levende Mysterie je opvangen en je tot zich nemen. In mijn Meester Cheng boekjes wordt dit ‘Verlorenheid’ genoemd. Maar met deze ‘Verlorenheid’ is weer alles ‘gewonnen’. De druppel lost op in de Oceaan. Als druppel verlies je je begrenzing, maar je wordt de Oceaan die je bent en altijd geweest bent.
En En NL NL Blog Blog
.
Open Satsang logo Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Satsang-intensives met Randolph Agenda Agenda Contact Contact Randolph Randolph Tradities Tradities Intensives Intensives Open Satsang logo Open Satsang | kosmische cycloon Open Satsang | Adelaar Open Satsang | Randolph | Satsang universe
Open Satsang… (Een impressie en een gewaarwording van een deelnemer…) Aanwezige: “Terwijl ik net als de andere mensen met mijn de rug op de aarde lig en ik me gedragen voel door het warme vulkanische gesteente van Ibiza, nodigt Randolph ons uit om in de diepte van de grenzeloze diepblauwe lucht te kijken… Ik hoor hem zeggen: ‘Wees alleen maar’… Ik hoef nergens heen te gaan, ik hoef niets voor elkaar te krijgen en ik hoef niets te vermijden… Randolph’s uitnodiging ligt ‘m juist in helemaal niets moeten. ‘Ont- moeten’ noemt hij dat… … Na een tijdje ben ik de aarde vergeten… verwonderd blijf ik naar boven kijken en staar rechtstreeks de blauwe lucht in… Mijn blik gaat door en door en ont-moet niets… Ik voel de onbewolkte onbeperkte lucht tot in het blaue hinein… Hoeveel tijd er is verstreken weet ik niet, maar er gebeurt iets… Alles wordt transparant en alle grenzen vervagen… Ga ik de lucht binnen of gaat de lucht mij binnen? Ik krijg tranen in mijn ogen… Voor het eerst in mijn leven voel ik me gezien en ben ik gevonden. En dat wat mij gevonden heeft, werkt op een bepaalde manier op mij in… Het is net of iets mij optilt, heen en weer wiegt en tegelijkertijd volledig doordringt. Ik word er een beetje draaierig van, maar wel lekker draaierig. Een soort lichte duizelige dronkenschap overkomt mij. Ik doe geen moeite meer om het te bevatten… Iets laat alles gaan… Oh God, wat een stralende Helderheid. Ik verdwijn in de eindeloze ruimte. Ik smelt er mee samen… …Wanneer ik op de een of andere manier weer terugkeer en merk dat ik nog steeds op de warme bodem tussen de andere mensen lig, hoor ik Randolph ‘Welkom in het Schitterende’ zeggen. Terwijl ik langzaam overeind kom zie ik dat de hele wereld in een helder licht baadt. Wonder boven wonder versta ik Randolph’s uitnodiging… ‘Welkom in de fenomenale Waarheid, fenomenale Goedheid en fenomenale schoonheid van Open Satsang. Satyam, Shivam en Sundaram’. Ik kijk met mijn ogen, maar Zie met heel mijn hart…”
Locaties Locaties Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home Open Satsang
Randolph: “Open Satsang bestaat uit open bijeenkomsten en intensives waarin onomwonden je Ware Natuur wordt laten zien om deze wis en waarachtig te realiseren en er in op te gaan. In mijn Open Satsangs word je in eerste instantie getoond dat je Ware Natuur, je Ware Aard, bestaat uit vanZelfsprekende Vrede, Stilte, Geluk, Zijn en Liefde… Open Satsang toont je rechtstreeks en feilloos dat je midden in ‘het Stille centrum van het Levende Mysterie’ verkeert. In dit ‘Stille centrum van het Levende Mysterie’ of ‘het stille Centrum cycloon’ spelen alle openbaringen zich af. Het Realiseren van je Ware Aard wordt ‘Zelfrealisatie’ genoemd en het erin opgaan gaat door het leven als de uiteindelijke ‘Bevrijding’. In de realisatie- en openbaringstocht van ‘het Levende Mysterie’ doorloop je verschillende stadia die in Open Satsang worden samengevat met… ‘Eenheid’, ‘Verlichting’ en ‘Bevrijding’.”
“Hier in deze open speelruimte van leven, ben je met mij weer gelijk het kind, Hier op de rand van het ‘bekende’ vindt de realisatie je en laat je ‘het Onbekende’ opnieuw met je spelen…”
Open Satsang - Randolph op Ibiza

OPEN SATSANG | EEN IMPRESSIE

OPEN SATSANG | WAT IS OPEN SATSANG?

OPEN SATSANG | VRAAG EN ANTWOORD

OPEN SATSANG | ZELFREALISATIE

Zelfrealisatie… Randolph: “Ben je wis en waarachtig opzoek naar Zelfrealisatie (de realisatie van Eenheid - Verlichting - Bevrijding), dan is het Directe Pad van mijn tradities in de vorm van ‘the transmission of Heart & Space’ en ‘de Yoga van het Licht’ misschien wel iets voor jou… Bij de meeste mensen verkeren hun potentiële vermogens nog in een slapende toestand. Efficiënt als de natuur is, staat bij de meeste mensen de ontwikkeling van hun spirituele en transcendente vermogens nog in een ‘spaarstand’. In de Natuur raakt iets enkel van zijn spaarstand af, als het wordt uitgedaagd. Om dat wat nog in slapende of sluimerende toestand in jou aanwezig is als eerste wakker te roepen en tot volledige bloei te brengen, maak ik samen met je een uiterlijke en innerlijk realisatie-tocht…”.
Open Satsang | Randolph | baden in het Licht | Lage Vuursche
Open Satsang | Baden in het Licht | Lage Vuursche
Op deze uiterlijke realisatie-tocht neem ik je mee naar allerlei schitterende grensgebieden hier op aarde. In de overgangsgebieden van de natuur en het leven zitten namelijk allerlei realisatie- openbaringen vervat. ‘De uiterlijke realisatie-tocht door de Himalaya’ wordt dit in ‘de Yoga van het Licht’ genoemd. Himalaya’ is immers een eeuwenoud Sanskriet woord dat letterlijk ‘de ontmoetingsplaats in het Schitterende’ betekent (Hima… pure maagdelijke sneeuw kristal witte helderheid, (a)layadwellingplace, verwijlplek)… In het Westen kennen we dit via iemand als bijvoorbeeld Jezus die dit met ‘het hemelse koninkrijk hier op aarde’ heeft aangeduid. Door samen spontaan rond te zwerven in het kosmische ont-moeten we de elementen in hun puurheid en versmelten we met de zon, de maan, de hemel en de sterren… Deze rondzwerf-teaching in de open ruimte worden in Open Satsang Avadhuta-teachings genoemd. Een Avadhuta is een bevrijd wezen dat alle beslommeringen van de cultuur en de maatschappij van zich afgeworpen heeft… Hij heeft zelfs het afwerpen afgeworpen…
Open Satsang | Randolph | de uiterlijke Himalaya
Hima-laya | dwellingplace of the bright
De Avadhuta bevindt zich op de randgebieden waar alle ‘openingen’, ‘gaten’ of ‘hiaten’ zich bevinden. ‘Poortloze poorten’ en ‘randverschijnselen’ worden deze fenomenale ‘openingen’ ookwel genoemd. In eerste instantie introduceert de Avadhuta zijn leerlingen in de puurheid van landschap om ze te zuiveren. ‘Coming to your senses’, heet dat hier. De Avadhuta brengt je naar alle grensgebieden waar het bekende over gaat in het Onbekende. Precies hier op de rand(dhra) ervaar je ‘the thrill of the Unknown’. In tweede instantie leert ik je om deze hiaten en de openingen steeds meer te herkennen en deze wis en waarachtig te betreden… In Open Satsang ontdek je hoe je op de rand van het bekende en het Onbekende jezelf letterlijk kunt voeden met ‘het pranische’ en ‘het schitterende’ van het bestaan, waardoor je levensvreugde met sprongen toeneemt en de levenskracht door het Hart heen gezuiverd wordt en ‘opwaarts’ rijst. Via mijn Open Satsang intensives breng ik je naar de rand waar ‘hemel en aarde’ elkaar ontmoeten. Samen baden we in Sandhya ‘waar de oceaan en het strand hun energetische en bevrijdende uit wisseling hebben’. Ik zet je op de toppen van bergen neer waar ‘de weg van de witte wolk’ in het hemelsblauwe doorloopt. Samen zitten we in Sandhyana tijdens magistrale zonsondergangen en beleven het ‘gat’ in de overgangssfeer van dag en nacht. ’s Nachts laten we de zintuigen dansen als de nachtvlinders in het volle maanlicht en laat ik je de twilight- zinsbegoochellingen van refectie en projectie ontdekken…”.
Open Satsang | Randolph | Samen met leerlingen | Es Vedra
Open Satsang | Es Vedra | Ibiza
Open Satsang | Randolph | Moon gazing at Ibiza
Open Satsang | Avadhuta-teachings
Kortom… in oneindige dankbaarheid vier ik samen met jou en al mijn andere leerlingen de transcendente erfenis van mijn tradities… Samen staan we op de schouders van de spirituele giganten die ons vooraf zijn gegaan…
Welkom in de Avadhuta-teachings van Open Satsang en die van mijn leermeesters Ramana Maharshi, Selvarajan Yesudian, Nisargadatta Maharaj en Parabrahmadatta…”
Open Satsang | Randolph | Sandhya | Ibiza |
Open Satsang | Sandhya
Open Satsang | Randolph | Het Directe Pad
Open Satsang | Het levende Mystery

OPEN SATSANG | AANMELDEN

Opensatsang | Het Directe Pad
Randolph

OPEN SATSANG | HOOFDMENU

Open Satsang logo Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties Open Satsang logo

OPEN SATSANG | LOCATIES

Open Satsang introductie Open Satsang Open Satsang | Satsang-intensives met Randolph in binnen- en buitenland

Wat is Open Satsang?

Het Stille centrum van de cycloon

Al je levensvragen…

Bio Bio
Op onze innerlijke realisatie-tocht door de Hima-laya loods ik je door alle valkuilen en innerlijke versluieringen heen die in de Advaita Vedanta kosha’s heten. In Open Satsang laat ik je innerlijk vuur ontbranden en dermate oplaaien dat deze kosha’s (bewustzijns- staten) transparant worden en steeds intenser beginnen op te lichten om uiteindelijk in het Absoluut Stralende op te gaan… Tijdens mijn Open Satsang-intensives ervaar je via ‘de Yoga van het Licht’ voor het eerst wat het is om in alle Openheid vol-ledig levend te zijn en dankzij ‘the transmissionof Heart & Space’, breekt je hart dermate open dat deze wis en waarachtig nooit meer hoeft dicht te gaan…
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Aanmelden voor Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.
Open Satsang Eagle gold
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden: Bilthoven / Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold
Sociale media Facebook Instagram Twitter
.
Open Satsang logo Leven op het scherp van de snede… … in het Stille centrum van de cycloon. Satsang-intensives met Randolph
Open Satsang | Eenheid | Verlichting | Bevrijding Agenda Agenda Contact Contact Home Blog Blog Open Satsang Open Satsang | Randolph | Satsang universe
T
Open Satsang Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home
Aanmelden voor Open Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.
Open Satsang (Een impressie en een gewaarwording van een deelnemer…) Aanwezige: “Terwijl ik net als de andere mensen met mijn de rug op de aarde lig en ik me gedragen voel door het warme vulkanische gesteente van Ibiza, nodigt Randolph ons uit om in de diepte van de grenzeloze diepblauwe lucht te kijken… Ik hoor hem zeggen: ‘Wees alleen maar’… Ik hoef nergens heen te gaan, ik hoef niets voor elkaar te krijgen en ik hoef niets te vermijden… Randolph’s uitnodiging ligt ‘m juist in helemaal niets moeten. ‘Ont-moeten’ noemt hij dat… … Na een tijdje ben ik de aarde vergeten… verwonderd blijf ik naar boven kijken en staar rechtstreeks de blauwe lucht in… Mijn blik gaat door en door en ont-moet niets… Ik voel de onbewolkte onbeperkte lucht tot in het blaue hinein… Hoeveel tijd er is verstreken weet ik niet, maar er gebeurt iets… Alles wordt transparant en alle grenzen vervagen… Ga ik de lucht binnen of gaat de lucht mij binnen? Ik krijg tranen in mijn ogen… Voor het eerst in mijn leven voel ik me gezien en ben ik gevonden. En dat wat mij gevonden heeft, werkt op een bepaalde manier op mij in… Het is net of iets mij optilt, heen en weer wiegt en tegelijkertijd volledig doordringt. Ik word er een beetje draaierig van, maar wel lekker draaierig. Een soort lichte duizelige dronkenschap overkomt mij. Ik doe geen moeite meer om het te bevatten… Iets laat alles gaan… Oh God, wat een stralende Helderheid. Ik verdwijn in de eindeloze ruimte. Ik smelt er mee samen… …Wanneer ik op de een of andere manier weer terugkeer en merk dat ik nog steeds op de warme bodem tussen de andere mensen lig, hoor ik Randolph ‘Welkom in het Schitterende’ zeggen. Terwijl ik langzaam overeind kom zie ik dat de hele wereld in een helder licht baadt. Wonder boven wonder versta ik Randolph’s uitnodiging… ‘Welkom in de fenomenale Waarheid, fenomenale Goedheid en fenomenale schoonheid van Open Satsang. Satyam, Shivam en Sundaram’. Ik kijk met mijn ogen, maar Zie met heel mijn hart…”
Open Satsang met Randolph | Intensives
“Hier in deze open speelruimte van leven, ben je met mij weer gelijk het kind, Hier op de rand van het ‘bekende’ vindt de realisatie je en laat je ‘het Onbekende’ opnieuw met je spelen…”
Randolph
Open Satsang toont je rechtstreeks en feilloos dat je midden in ‘het Stille centrum van het Levende Mysterie’ verkeert. In dit ‘Stille centrum van het Levende Mysterie’ of ‘het stille Centrum cycloon’ spelen alle openbaringen zich af. Het Realiseren van je Ware Aard wordt ‘Zelfrealisatie’ genoemd en het erin opgaan gaat door het leven als de uiteindelijke ‘Bevrijding’. In de realisatie- en openbaringstocht van ‘het Levende Mysterie’ doorloop je verschillende stadia die in Open Satsang worden samengevat met… ‘Eenheid’, ‘Verlichting’ en ‘Bevrijding’.”

OPEN SATSANG | ZELFREALISATIE

Open Satsang | Randolph | de uiterlijke Himalaya Open Satsang | Randolph | baden in het Licht | Lage Vuursche Open Satsang | Randolph | Samen met leerlingen | Es Vedra
Randolph: “Open Satsang bestaat uit open bijeenkomsten en intensives waarin onomwonden je Ware Natuur wordt laten zien om deze wis en waarachtig te realiseren en er in op te gaan. In mijn Open Satsangs word je in eerste instantie getoond dat je Ware Natuur, je Ware Aard, bestaat uit vanZelfsprekende Vrede, Stilte, Geluk, Zijn en Liefde…
Zelfrealisatie… Randolph: “Ben je wis en waarachtig opzoek naar Zelfrealisatie (de realisatie van Eenheid - Verlichting - Bevrijding), dan is het Directe Pad van mijn tradities in de vorm van ‘the transmis- sion of Heart & Space’ en ‘de Yoga van het Licht’ misschien wel iets voor jou… Bij de meeste mensen verkeren hun potentiële vermogens nog in een slapende toestand. Efficiënt als de natuur is, staat bij de meeste mensen de ontwikkeling van hun spirituele en transcendente vermogens nog in een ‘spaarstand’. In de Natuur raakt iets enkel van zijn spaarstand af, als het wordt uitgedaagd. Om dat wat nog in slapende of sluimerende toestand in jou aanwezig is als eerste wakker te roepen en tot volledige bloei te brengen, maak ik samen met je een uiterlijke en innerlijk realisatie-tocht…”.
Op deze uiterlijke realisatie-tocht neem ik je mee naar allerlei schitterende grensgebieden hier op aarde. In de overgangsgebieden van de natuur en het leven zitten namelijk allerlei realisatie-openbaringen vervat. ‘De uiterlijke realisatie-tocht door de Himalaya’ wordt dit in ‘de Yoga van het Licht’ genoemd. ‘Himalaya’ is immers een eeuwenoud Sanskriet woord dat letterlijk ‘de ontmoetingsplaats in het Schitterende’ betekent (Hima… pure maagdelijke sneeuw kristal witte helderheid, (a)layadwellingplace, verwijlplek)… In het Westen kennen we dit via iemand als bijvoorbeeld Jezus die dit met ‘het hemelse koninkrijk hier op aarde’ heeft aangeduid. Door samen spontaan rond te zwerven in het kosmische ont-moeten we de elementen in hun puurheid en versmelten we met de zon, de maan, de hemel en de sterren… Deze rondzwerf-teaching in de open ruimte worden in Open Satsang Avadhuta-teachings genoemd. Een Avadhuta is een bevrijd wezen dat alle beslommeringen van de cultuur en de maatschappij van zich afgeworpen heeft… Hij heeft zelfs het afwerpen afgeworpen…
De Avadhuta bevindt zich op de randgebieden waar alle ‘openingen’, ‘gaten’ of ‘hiaten’ zich bevinden. ‘Poortloze poorten’ en ‘randverschijnselen’ worden deze fenomenale ‘openingen’ ookwel genoemd. In eerste instantie introduceert de Avadhuta zijn leerlingen in de puurheid van landschap om ze te zuiveren. ‘Coming to your senses’, heet dat hier. De Avadhuta brengt je naar alle grensgebieden waar het bekende over gaat in het Onbekende. Precies hier op de rand(dhra) ervaar je ‘the thrill of the Unknown’. In tweede instantie leert ik je om deze hiaten en de openingen steeds meer te herkennen en deze wis en waarachtig te betreden… In Open Satsang ontdek je hoe je op de rand van het bekende en het Onbekende jezelf letterlijk kunt voeden met ‘het pranische’ en ‘het schitterende’ van het bestaan, waardoor je levensvreugde met sprongen toeneemt en de levenskracht door het Hart heen gezuiverd wordt en ‘opwaarts’ rijst. Via mijn Open Satsang intensives breng ik je naar de rand waar ‘hemel en aarde’ elkaar ontmoeten. Samen baden we in Sandhya ‘waar de oceaan en het strand hun energetische en bevrijdende uit wisseling hebben’. Ik zet je op de toppen van bergen neer waar ‘de weg van de witte wolk’ in het hemelsblauwe doorloopt. Samen zitten we in Sandhyana tijdens magistrale zonsondergangen en beleven het ‘gat’ in de overgangssfeer van dag en nacht. ’s Nachts laten we de zintuigen dansen als de nachtvlinders in het volle maanlicht en laat ik je de twilight- zinsbegoochellingen van refectie en projectie ontdekken…”.
Open Satsang | Es Vedra | Ibiza
Open Satsang | Baden in het Licht | Lage Vuursche
Open Satsang | Het levende Mystery
Open Satsang met Randolph | Hima-laya | dwellingplace of the bright
Randolph
Op onze innerlijke realisatie-tocht door de Hima-laya loods ik je door alle valkuilen en innerlijke versluieringen heen die in de Advaita Vedanta kosha’s heten. In Open Satsang laat ik je innerlijk vuur ontbranden en dermate oplaaien dat deze kosha’s (bewustzijns-staten) transparant worden en steeds intenser beginnen op te lichten om uiteindelijk in het Absoluut Stralende op te gaan… Tijdens mijn Open Satsang-intensives ervaar je via ‘de Yoga van het Licht’ voor het eerst wat het is om in alle Openheid vol-ledig levend te zijn en dankzij ‘the transmissionof Heart & Space’, breekt je hart dermate open dat deze wis en waarachtig nooit meer hoeft dicht te gaan…
Open Satsang | Randolph | Moon gazing at Ibiza Open Satsang | Randolph | Sandhya | Ibiza |
Open Satsang | Sandhya
Open Satsang | Avadhuta-teachings
Open Satsang | Randolph | Het Directe Pad
Kortom… in oneindige dankbaarheid vier ik samen met jou en al mijn andere leerlingen de transcendente erfenis van mijn tradities… Samen staan we op de schouders van de spirituele giganten die ons vooraf zijn gegaan… Welkom in de Avadhuta-teachings van Open Satsang en die van mijn leermeesters Ramana Maharshi, Selvarajan Yesudian, Nisargadatta Maharaj en Parabrahmadatta…”
Satsang logo

OPEN SATSANG | SATSANG LOCATIES

Aanwezige: “Waar draait het leven om?” Randolph: “Dit is een eeuwenoude vraag. Waar draait je bestaan om? Wat is dit voor wonderlijk en groots Mysterie?” Aanwezige: “Kun je mij direct onomwonden vertellen wat Zelfrealisatie is? Kun je mij direct de waarheid tonen? Randolph: “Ja, dat kan, maar kun je het aan? Shakespeare formuleerde dit met ‘To be or not to be, that’s the question (hier draait het om). Zolang er mensen zijn zal deze vraag gesteld worden. Vijfduizend jaar geleden werd Parvati, Shiva’s gezellin, wakker toen ze samen met hem onder de sterrenhemel lag en in ontzag raakte over de Oneindigheid van de kosmos. Beïndrukt door de eindeloze grootsheid van het universum stelde ze Shiva dezelfde vraag in een iets uitgebreide vorm…” O Shiva, wat is uw werkelijkheid? Wat is dit met wonderen gevulde heelal? Wat vormt de kiem? Wie centreert het wereldwiel? Wat is dit leven achter de vorm die vormen doordringt? Hoe kunnen wij het helemaal binnengaan, voorbij ruimte en tijd, namen en beschrijvingen? Laat mijn twijfels worden weggenomen! Randolph: “Wil je wis en waarachtig direct en onomwonden antwoord krijgen over het leven en het Mysterie? Weet je het zeker?” Aanwezige: “Ja, ik wil dolgraag antwoord krijgen op al mijn levensvragen. Wat is de oorsprong en de bedoeling van het bestaan?” Randolph: “Oké, je vraagt erom. Het antwoord op al je vragen is… … Spring erin! Spring midden in het Levende Mysterie. Zelfrealisatie betekent niet het rondlopen met antwoorden over het leven en het Mysterie, maar het verkeren in waar je antwoorden over wilt hebben. Je krijgt de antwoorden over het leven door het leven te Zijn! Je krijgt openbaringen door in het Mysterie te verkeren en het levende Mysterie te Zijn! Ik kan het ook anders zeggen… Wil je met antwoorden rondlopen of oplossingen… Zijnde het Levende Mysterie ben je de oplossing van al je vragen. Je vragen lossen er letterlijk en figuurlijk in op! Zelfrealisatie heeft niets te maken met ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’. Hoe kun je iemand uitleggen hoe het is om in een warm bad te zitten? Je kunt er van alles bij halen, maar het haalt het niet bij de ander er daadwerkelijk in te laten zitten. Dan zijn al je vragen over hoe het is om in een warm bad te zitten in een keer opgelost. Hoe meer het accent ligt op ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’, hoe meer deze je juist weerhouden om midden in het Mysterie te springen. Hoe meer ‘weten’, ‘kennis’ en ‘inzichten’, hoe onwaarschijnlijker de sprong… Wat is dus het wonderbaarlijke antwoord op al je wezenlijke vragen? Je Ware natuur! Zelfrealisatie laat je zien: ‘Je ‘weet’ niet het antwoord’, ‘je bent Zelf het antwoord… Spring in jeZelf! Je zoeken vindt plaats in het Gezochte… Spring in het Gezochte! Toen iemand deze vraag aan Ramana Maharshi stelde was Ramana’s antwoord: ‘Give yourself back to the original cause of your existence’… ‘Geef jezelf terug aan de oorzaak van je bestaan’. Welnu, omdat de meeste mensen niet gecentreerd zijn en niet stabiel genoeg zijn om ‘de uiteindelijke sprong’ of ‘grote oversteek’ direct aan te kunnen, laat Open Satsang dit gefaseerd gebeuren. In een tempo waarin je het wel aankan. Omdat dit heel precies ligt, heb je hier ongetwijfeld een bevrijde leermeester voor nodig. In mijn traditie zeggen we niet voor niets: ‘Wanneer je klaar bent voor het grote realisatie avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...’ Je hebt de juiste centrering en stabiliteit niet alleen nodig om door alle valkuilen heen te worden geloodst, maar je hebt je stabiliteit en gecentreerdheid in het bijzonder nodig helemaal aan het einde van het Pad. Want aan het einde wacht er toch weer die laatste stap die niets minder vraagt dan de opgave van Alles. Die laatste stap komt toch weer aan op Alles of Niets of beter gezegd ‘Alles én Niets! In Open Satsang noemen we die laatste stap ‘de sprong in het hiaat van het stille Centrum van de cycloon’. Net als in een cycloon stabiliseer en centreer je eerst in het stille Centrum waar zowel stilte als onbeweeglijkheid heerst met hieromheen dansend het volledig losgelaten dynamische leven. Wanneer je stabilisatie en centratie in de ingrond van het Zijn een feit is, ontdek je midden in de stilte van de storm een hiaat, een gat, een ongrond. In de laatste stap laat je je door dit gat in het stille centrum mee de oneindigheid in nemen. Deze laatste sprong en dit laatste loslaten is het summum van je menszijn, je realisatietocht en al je wezensvragen. Nogmaals, verkeren in en als het Levende Mysterie is het antwoord dat Zelfrealisatie heet en is je bestemming… Eenmaal gesprongen zal het levende Mysterie je opvangen en je tot zich nemen. In mijn Meester Cheng boekjes wordt dit ‘Verlorenheid’ genoemd. Maar met deze ‘Verlorenheid’ is weer alles ‘gewonnen’. De druppel lost op in de Oceaan. Als druppel verlies je je begrenzing, maar je wordt de Oceaan die je bent en altijd geweest bent.
Open Satsang | Het Directe Pad
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden: Bilthoven / Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Open Satsang golden eagle Open Satsang - Randolph op Ibiza OPEN SATSANG | VRAAG EN ANTWOORD Open Satsang logo Open Satsang | kosmische cycloon Open Satsang Open Satsang | Adelaar introductie Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties

Wat is Open Satsang?

Het Stille centrum van de cycloon

Al je levensvragen…

Open Satsang | Satsang-intensives met Randolph | in binnen- en buitenland

OPEN SATSANG | WAT IS OPEN SATSANG?

Bio Bio Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
NL NL EN EN ES ES | DE DE